Itzuli beharrik gabeko laguntzak eta mailegu kualifikatuak kalteberatasun-egoeran dauden partikularrentzat eraikinen birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obretarako (3. LERROA). Suspertze eta Erresilentzia Mekanismoaren laguntzak (Next Generation funtsak).

Deskribapena


Xedea

Itzuli beharrik gabeko laguntzak eta mailegu kualifikatuak kalteberatasun-egoeran dauden partikularrentzat eraikinen birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obretarako (3. LERROA).

Bai mailegu kualifikatuen eskaera, bai kalteberatasunaren osagai espezifikorako partikularrentzako itzuli beharrik gabeko laguntzen eskaera, BIRGAITZE INTEGRAL ETA EFIZIENTERAKO ERKIDEGOEN OBRETARAKO itzuli beharrik gabeko laguntzen eskaeraren aldeko ebazpena eman ondoren egin ahal izango dira (3. LERROA).

PRESTAZIOAK

Zaurgarritasun-egoeretarako laguntza osagarriak

1.- Aurreko artikuluan zehazturiko laguntza-zenbatekoa osatzeko aukera egongo da, egoera ekonomiko larrian dauden pertsonen mesederako. Laguntza hauek eraikinaren osagai pribatiboen jabeak eta gozamendunak izateagatik jarduketa ordaintzera behartuta dauden eta, horrez gain, hurrengo atalean zehaztutako babesgabetasun ekonomikoko baldintzak betetzen dituzten pertsonei emango zaizkie soil-soilik.

2.- Egoera ekonomiko larrian daude 65 urteko edo gehiagoko pertsonak eta mugikortasun mugatuko desgaitasuna edo desgaitasun sentsoriala duten pertsonak, beren bizikidetza-unitateekin batera, 25.000 eurotik beherako haztatutako urteko dirusarrerak badituzte; eta, baita ere, 12.000 eurotik beherako haztatutako urteko dirusarrerak dituzten bizikidetza-unitateak. Konputa daitezkeen dirusarrerak kalkulatzeko moduari dagokionez, 39/2008 Dekretuak, martxoaren 4koak, babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzkoak dioena beteko da. Egoera ekonomiko larriari loturiko laguntzak familiaren urteko errenta haztatuaren arabera eta bizikidetza-unitateak dituen kideen arabera zehaztutako portzentaje baten bitartez kalkulatuko dira, ondoko taulan jasotakoari jarraiki:

3.- Aurreko suposizio horietako bakoitzerako, komunitaterako emandako laguntza eta artikulu honi jarraiki emandako laguntza osagarria batuz gero ezingo dira ondoko taulan etxebizitzako zehaztu diren gehieneko zenbatekoak, jarduketei esker aurreztu den energia-mailaren araberakoak direnak:

Familia bakarreko eraikinen kasuan, egoera ekonomiko larrian dagoen etxebizitzako gehieneko laguntza-zenbatekoa ondokoa izango

ZERGA-ARINTZEA

Agindu honetan arautzen diren laguntzak guztiz bateragarriak dira etxebizitzak eta bizitegi-eraikinak birgaitzea xede dituzten jarduketei lotuta Foru Ogasunek ezarri dituzten kenketa, hobari eta beste edozein zerga-onurarekin; hori guztia, beren araudi berezian ezarritako baldintzetan.

Nori dago zuzenduta


Pertsona fisiko kalteberak

Zaurgarritasun ekonomikoko egoeran daude 65 urteko edo gehiagoko pertsonak eta mugikortasun mugatuko desgaitasuna edo desgaitasun sentsoriala duten pertsonak, beren bizikidetza-unitateekin batera, 25.000 eurotik beherako haztatutako urteko diru-sarrerak badituzte; eta, baita ere, 12.000 eurotik beherako haztatutako urteko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak.

Erakundeak


Ebazten duen erakundea

 • Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak > Lurralde Ordezkaritza - Araba
 • Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak > Lurralde Ordezkaritza - Bizkaia
 • Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak > Lurralde Ordezkaritza - Gipuzkoa

Kontaktu-informazioa


Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea

1211805

Eskabidea


 1. Ziurtatu identifikazio elektronikorako bitarteko bat duzula.
 2. Prestatu dokumentazioa formatu digitalean (dokumentuak digitalizatzeko laguntza).
 3. Sartu online inprimaki honetara.
 1. Sartu online inprimaki honetara eta bete (ez da beharrezkoa identifikazio elektronikorako bitartekorik izatea).
 2. Inprimatu bete duzun eskabidea, eta eskuz sinatu. Ez duzu inprimagailurik?
 3. Aurkeztu eskabidea eta beharrezko dokumentazioa prozeduran ezarritako epean eta lekuetan.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

4 Hilabete

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketarik gabe

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Justifikazioa


Ezarritako baldintzak betetzen dituzula eta aurreikusitako helburuak lortzen dituzula justifikatzeko, beharrezko dokumentazioa aurkeztu beharko duzu adierazitako lekuetan.

 1. Ziurtatu identifikazio elektronikorako bitarteko bat duzula.
 2. Prestatu dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu Nire karpeta aplikaziora.
 1. Sartu online inprimaki honetara eta bete (ez da beharrezkoa identifikazio elektronikorako bitartekorik izatea).
 2. Inprimatu bete duzun eskabidea, eta eskuz sinatu.
 3. Aurkeztu eskabidea prozeduran ezarritako epean eta lekuetan.

Beste tramite batzuk