Eusko Jaurlaritza

Eskainitako zerbitzuak

Zuzenean zerbitzuak herritarrentzako honako zerbitzu hauek eskaintzen ditu:

1. Herritarrentzako informazio- eta arreta-zerbitzua

Informazio orokorra eta/edo partikularra ematea

 • Eusko Jaurlaritzako sailek eskainitako izapide eta zerbitzuei buruz emandako informazioa ematea.
 • Izapide partikularren egoerari buruzko informazio eskuragarria ematea interesdun diren pertsonei, identifikatu ondoren.
 • Tratamendu espezializatua behar duten herritarren eskaerak edo kontsultak Sailera bideratzea.


Eskatutako beharrezko kudeaketak egiten laguntzea

 • Herritarrei jarraibideak eta aholkuak ematea horiek betetzeko, eta, hala badagokio, erantsi beharreko dokumentazioari buruzko informazioa ematea.
 • Tasak, zehapenak eta prezio publikoak kobratzea (banku-txartelarekin ordaintzea) ordainketa-pasabidearen bidez kobra daitezkeen izapide guztietan.
 • Zerbitzuei eta prestazioei buruzko inprimakiak eta informazio-agiriak ematea.

2. Aurretiko hitzordua kudeatzeko zerbitzua

Izapide eta kudeaketa jakin batzuk egiteko aurretiko hitzorduak kudeatzea eta erraztea

 • Aurrez aurreko aurretiazko hitzorduaren sistema kudeatzea, aurrez aurreko arreta-bulegoetara joaten diren pertsonen kopurua mailakatua arautzen duena, alferrikako pilaketak eta itxaronaldiak saihestuz.

3. Espedienteak erregistratzeko eta izapidetzeko zerbitzua

Espedienteak aurrez aurre izapidetzeari buruzko administrazio-kudeaketak erraztea

 • Dagokion administrazio-prozedurari dagokion dokumentazioa jasotzea.
 • Sailek emandako informazioan oinarrituta, herritarrek aurkeztutako dokumentazioa eskaera zehatzaren formularioan eskatutakoarekin bat datorrela egiaztatzea.
 • Gaitutako funtzionarioen bidez bitarteko elektronikoak erabiltzen laguntzea.
 • Herritarrek emandako dokumentazioa erregistratzea, bai Eusko Jaurlaritzako sailei zuzendutakoa, bai Erregistroen Interkonexio Sistemaren (SIR) (leiho berri batean irekitzen da) bidez kanpoko erakundeei bidaltzen zaiena.
 • Dokumentazioa entregatu izanaren egiaztagiriak ematea.


Erregistro Elektroniko Orokorraren bidez espedienteak izapidetzeari buruzko administrazio-kudeaketak erraztea

 • Identifikazio eta sinadura elektronikorako gaitutako funtzionarioek erregistro-gaietan laguntza orokorra ematea, eta eskabideak Erregistro Elektroniko Orokorraren bidez aurkeztea.
 • Identifikazio ziurtagiria eta sinadura elektronikoa (BakQ) ematea eta berritzea.

4. Herritarren Partaidetzarako Zerbitzua

Administrazioarekin harremanetan jartzeko bideak ezartzea, herritarren parte-hartzea sustatzeko eta emandako arreta hobetzeko

 • Zuzenean zerbitzuarekin lotutako kexak, iradokizunak eta esker-emateak jasotzeko sistema. Zerbitzu horren bidez, herritarrek beren iritzia eman dezakete Zuzenean zerbitzuak eskaintzen dituen zerbitzuei buruz.
 • "Herritarren parte-hartzea” izeneko webgune bat eskaintzea, harremanetarako eta herritarren parte-hartzerako prestatutako kanalak zehazten dituena.
 • Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren erabiltzaileen urteko gogobetetze-txostena egitea.
 • Zerbitzuen Karta bat ezartzea, Zuzenean zerbitzuak herritarren aurrean hartzen dituen konpromisoak jasotzen dituena.

Azken aldaketako data: