Hiri-lurzoruko Etxebizitzen Eraikinak Birgaitzeko Programaren laguntzak, EAEko ondare eraikian esku hartzeko proiektuak egiteko. 2017

Deskribapena


Xedea

 1. Hiri-lurretan dauden etxebizitza eraikinak birgaitzeko Renove laguntza-programaren 2017rako deialdia egin eta arauak ezartzea. Euskal Autonomia Erkidegoko ondare eraikian esku-hartzeko proiektuak egin eta haien ondoriozko obrak gauzatzeko dira diru-laguntza horiek.

 2. Esku-hartze proiektu horietan proposatutako jarduketak erabilera nagusia etxebizitzarena duten eraikinetan edo familia anitzeko eraikin multzoetan esku hartzera bideratutakoak izango dira.
  • Lehentasuna izango dute etxadietan multzokatutako familia anitzeko eraikin multzoek, eta etxebizitza-blokeetan multzokatutako familia anitzeko eraikin multzoek.
  • Bigarrenik baloratuko dira gutxienez etxadiaren albo bat hartzen duten familia anitzeko eraikin multzokatuak, eta etxebizitza-blokeen albo bat osatu arte multzokatutako familia anitzeko eraikin multzokatuak.
 3. Aipatutako familia anitzeko eraikinak 1980a aurretik eraikitakoak izan beharko dute eta hirigintzara moldatuta eta egitura egokia eduki beharko dute abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuari jarraiki.

 4. Eraikitako ondarean esku-hartzeko laguntza-programa honetara bildutako proiektuak eraikinen irisgarritasun- eta bizigarritasun-baldintzak hobetzeko eta energia-efizientzia hobetzeko izango dira eta hurrengo artikuluetan adierazitako betekizunak bete beharko dituzte.

 5. Ez dute diru-laguntzarik jasoko jendez hustutako eraikinak, aurri-deklarazioa dutenak edota deklaratzeko moduan daudenak.

 6. 11. Honako obra hauek ere ez dute diru-laguntzarik jasoko: jada hasita daudenak edota lizentzia dutenak, egitura sendotzekoak, eraikina konpontzekoak (fatxadak, estalkiak, etab.), urbanizazioetako irisgarritasuna hobetzekoak, ez eta etxebizitza kopurua areagotzeko egindako eraikinen birgaitze integralak ere.

 

Aurrekontuko zuzkidura

5.500.000 euros

Prestazio ekonomikoa

Laguntza horiek emateko 5.500.000 euro bideratuko dira guztira, eta honela banakatuko dira:

 • 2017. urtea: 100.000 euro
 • 2018. urtea: 1.800.000 euro
 • 2019. urtea: 2.250.000 euro
 • 2020. urtea: 1.350.000 euro

 

Ordainketa-modua:

Deialdi honetako diru-laguntzak honela ordainduko dira:

 1. Ordainketa partzialak egingo dira Etxebizitzako Zuzendaritzak obra-proiektua onartu ondoren, emandako ebazpenarekin bat etorrita, udal zerbitzuek obretarako udal-lizentzia eman ondoren eta egindako gastuaren ordainagiriak aurkeztu ondoren.

  Ordainketa horien zenbatekoari dagokionez, justifikatutako diru-laguntzaren %90a ordainduko da, eta emandako diru-laguntzaren %90, gehienez ere.

 2. Azken ordainketa bat egingo da, emandako diru-laguntzaren %10, hain zuzen. Diruz lagundutako birgaitzeko esku-hartzea amaitu dela ziurtatzen duten agiriak aurkeztu ondoren ordainduko da. Horretarako, justifikazio tramiteko “Aurkeztu beharreko dokumentazioa” atalean adierazitako dokumentuak aurkeztu beharko dira.

Ekitaldi batean ordaindutako kantitateek ezingo dute gainditu, inolaz ere, diru-laguntzak esleitzeko ebazpenean urte horretarako adierazitako zenbatekoa.

Nori dago zuzenduta


Etxebizitzaren Sozietate Publikoak

Euskal Autonomia Erkidegoko udalak

Etxebizitzaren Sustatzaile Publikoak

Udalerria baino eremu txikiagoko toki-erakundeak.

Eskakizunak:

 • Jarduketen esparruaren barnean hartuta dauden eta errentamendu-helburua duten eraikuntzen jabeak izatea, erabat edo partzialki.

Betekizunak

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean ez egotea.

 • Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik; eta, ez egotea laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duten lege-debekuen eraginpean, beren beregiko erreferentzia egiten zaielarik Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egin izanagatiko lege-debekuei.

 • Edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribaturi helburu berbererako eskatutako diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo bestelako baliabideen berri ematea. Halakoren bat lortuz gero, horren berri ere ematea.

 • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzen direla egiaztatzeko

 • Zerga-betebeharrak egunean ordainduta izatea.

 • Ordezkaritza-ahalorde nahikoa

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza > Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailburua

Ebazten duen erakundea

 • Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza > Etxebizitza Sailburuordetza

Kontaktu-informazioa


Kodea

1040301

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Lau pausu jarraitu beharko dira:

 1. eskabidea bete
 2. dokumentuak eta prestatutako inprimakia erantsi
 3. eskabidea sinatu
 4. bidali eskabidea eta erantsitako dokumentuak.
  Hartu izanaren agiria erakutsiko da pantailan bidalketa egin ondoren.
 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

6 hilabete

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Justifikazioa


Ezarritako betekizunak betetzen dituzula eta aurreikusitako helburuak lortzen dituzula justifikatzeko, behar den dokumentazioa aurkeztu beharko duzu.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Hirugarrenen alta-agiria edo datu aldaketa Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Finantza Sailaren Erregistroan.


Administrazioak diru-laguntza horien onuradunei dagozkien zenbatekoak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Finantza Sailaren Hirugarrenen Erregistroan egon beharko dute izena emanda onuradunek.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Beste tramite batzuk