Osasuna zaindu

Osasuna

Gai honetan gehien eskatutako zerbitzuak

 • Bizimodu Osasuntsua

  Osasuna sustatzeko prozesuak banakoen jokabideak eta banakoei eragiten dizkieten gizarte-, ingurumen- eta ekonomia-baldintzak

 • i-botika - Medikamentuen informazioa

  i-botikara herritarrek medikamentuei buruzko informazio argia, independentea eta erabilgarria

 • Gaixotasunak, txertoak eta zaintza epidemiologikoa

  Gaixotasun ohikoenei –katarro arrunta eta gripea, kasu– buruzko informazioa

 • Mendekotasunak

  Bai herritarrei bai osasunaren sustapenean, adikzioen prebentzioan, arretan eta gizarteratzean lan egiten dutenei zuzendutako informazioa

 • Ingurugiro osasuna

  Ingurumeneko faktore arriskutsuen aurrean (fisikoak, kimikoak eta biologikoak) populazioaren osasuna zaindu, prebenitu eta babestearekin lotutakoak

Informazio gehiago osasunari buruz