Familia

Familia, bikotea eta gizarte-gaiak

Gai honetan gehien eskatutako zerbitzuak

 • Seme eta alabengatiko diru-laguntzak

  Jaiotza, erditze anizkoitza, adopzioa edo familia-harrera dirulaguntzak.

 • Lana eta familia bateragarri egiteko laguntzak

  Seme-alabak, edo mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duten langileentzako laguntzak.

 • Izatezko bikoteak

  Betebeharrak eta dokumentazioa, Izatezko Bikoteen Legea, erregistroa eta informazio praktikoa.

 • Familia-bitartekaritza

  Inpartzialak eta arloan adituak diren hirugarren batzuek esku hartzen dute, auzia duten aldeei laguntzeko haien arteko gatazkari adostasuneko irtenbidea eman diezaioten.

 • Familia ugariak

  Agiria lortzeko dokumentazioa, agiria berritu, non eskatu, araudi erregulatzailea...

Informazio gehiago familia, bikote eta gizarte gaiei buruz