Hezkuntza Saila

Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuordetza ezagutu

Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuordetzari dagozkio, besteak beste, Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitate ikasketak arautu guztiak harmo­nizatzeko eta gizartearen beharrizanetara egokitzeko tresnak artikulatzea, unibertsitate-politikan ezarri dituen helburuak lortzeko, Euskal unibertsitate-sistemaren kalitatea bultzatu eta bermatzea, eta zientzia eta teknologiaren garapena interes orokorrari begira bultzatzea.

Hezkuntza Sailaren arloak