Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Durangoko airearen kalitatearen azterketa

Xehetasunak

azala

2017ko lehen seihilekoan, "usain txarrei" buruzko hainbat kexa jaso ziren Durangon eta Iurretan. Ingurumen Sailburuordetzak Durangoko airearen kalitatea kontrolatzeko kanpaina bat egin zuen GC-MS unitate mugikor batekin, eta 2018ko ekainaren 11n Durangoko Airearen Kalitateari buruzko tarteko txostena egin zuen. Txosten horretan zehazten dira, besteak beste, egindako kontrolak, usain txarren jatorriarekin lotuta egindako ekintzak eta ekintza-plana.

Lan-eremuetako bat KOLen karakterizazio-kanpaina batzuk egitea izan da, GC-MS kromatografia-ekipoa duen unitate mugikor baten bidez, 2017ko urritik 2018ko abendura bitartean; izan ere, hasierako KOLen analisiak bentzeno-balio handiagoak erakusten zituen EAEko beste ingurune batzuetan neurtutako tarteak baino. Azken txostenean, arazoa mugatzeko, jatorria identifikatzeko eta egindako neurketak aztertzeko burutu zen azterketa zehazten da.