Laneratzeko enpresak sortzeko laguntzak. 2023

[CEI]

Deskribapena


Xedea

Laguntza honen helburua Laneratzeko Enpresak sor daitezen sustatzea da.

Agindu honetan ezarritako laguntzei heltzeko, diruz lagun daitezkeen jardunek Euskal Autonomia Erkidegoan dauden lantokiei lotuta egon behar dute, laguntzen onuradunak diren irabazi-asmorik gabeko erakunde sustatzaile pribatuek egoitza soziala EAEn duten ala ez kontuan hartu gabe.

Aurrekontuko zuzkidura

12.331.000 €

Prestazio ekonomikoa

Laneratzeko enpresak sortzeko laguntzak enpresak sortzea bideragarria ote den jakiteko merkatu-azterlanak egiteko diru-laguntzak izango dira. Diru-laguntza horien bidez, azterlan horien ehuneko berrogeita hamarrera (% 50) arte finantzatuko da, eta gehieneko zenbatekoa sei mila euro izango da (6.000 euro).

Diru-laguntza jaso duen erakundeak nahitaez egin behar du azterlana diru-laguntza eman zaion aurrekontu-ekitaldian, eta, proiektua bideragarria bada, laneratzeko enpresa sortu behar du, urtebeteko epean, merkatu-azterlana amaitzen duen egunetik aurrera.

Ordainketa-modua:

Diru-laguntza horren ordainketa honako prozedura honen bidez egingo da:

  • Lehen ordainketan diru-laguntzaren guztizkoaren % 70, diru-laguntza ematen den unean.
  • Bigarren ordainketan % 20, azterlana eta egindako gastuen jatorrizko egiaztagiriak aurkeztu ondoren.
  • Hirugarren ordainketan gainerako % 10a, laneratzeko enpresen erregistroan inskripzioa egiteko eskaera gauzatu ondoren, betiere proiektua bideragarria bada. Proiektua bideragarria ez bada, hirugarren ordainketa hau azterlana aurkezteko unera aurreratuko da.

Nori dago zuzenduta


Irabazi-asmorik gabeko erakundeak

Eskualdeak edo beste toki-erakundeak

Betekizunak

  • Erakunde eskatzailearen zinpeko aitorpena, zigoreta administrazio-arloko diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta ez dagoela eta horretarako ezgaitzen duen legezko debekuen eraginpean ez dagoela adierazita; Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barne

  • Erakunde eskatzailearen zinpeko aitorpena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako -eta izaera bereko diren- laguntza eta diru-laguntza publikoak itzultzeko prozedurei nahiz zehapen-prozedurei buruz, prozedura horiek oraindik izapidetzealdian badaude, behintzat

  • Erakunde eskatzailearen zinpeko aitorpena, administrazio honi edo beste Administrazio Publiko batzuei edota beste erakunde publiko batzuei xede eta helburu bererako eskatutako beste edozein laguntza zein egoeratan dagoen (emanda, eskatuta edo bideratzen) jakinarazteko

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

  • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua > Lanbideko Zuzendari Orokorra - Euskal Enplegu Zerbitzua

Ebazten duen erakundea

  • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua / Lanbideko Zuzendari Orokorra - Euskal Enplegu Zerbitzua > Laneratzea Aktibatzeko Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Kodea

0136911

Eskabidea


Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean eta sartu zaitez Egoitza Elektronikoan.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Hiru Hilabete

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketarik gabe

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa "Hirugarrenaren Erregistroan"


Erakundea ez badago erregistratuta, edo Ekonomia eta Ogasun Sailaren hirugarrenen erregistroko banku-datuak aldatu nahi baditu, egin beharko du hemen.

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa "Hirugarrenaren Erregistroan" Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.