Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernu Saila

Legeria

Berrikuntza eta Administrazio Elektronikoari dagokienez, EAEn aplikatzeakoa den araudia

Ondoko atal honetan adierazten da Administrazio Elektronikoaren eremuan Euskal Autonomia Erkidegoari eragiten dion araubidea.

Gai hau etengabe ari da berritzen, hortaz atal honetan berrikuntza horien guztien berri emango da.

 

1. Araudi orokorra

Estatuto administrazioa

  • 30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearena. 4/1999 Legeak, eta 11/2007 Legeak (gazteleraz soilik), aldatu zuten aurreko lege hori.
  • 15/1999 Lege Organikoa (IPDB) , Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoa, Abenduaren 13koa.
  • 1720/2007 Errege Dekretua (gazteleraz soilik), Abenduaren 21ekoa, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoa (gazteleraz soilik), garatzen duen erregelamendua onesten duena.
  • 1671/2009 Errege Dekretua (gazteleraz soilik), Azaroaren 6koa, Herritarrak Zerbitzu Publikoetara Bitarteko Elektronikoz Sartzeari buruzkoa, 11/2007 Legea garatzeko

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioa

  • 10/1982 Legea, Azaroaren 24koa, Euskararen Erabilera Normalizatzeko Oinarrizkoa.
  • 174/2003 Dekretua, Uztailaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren Artxibo Sistemaren Antolamenduari eta Funtzionamenduari buruzkoa.
  • 2/2004 Legea, Otsailaren 25ekoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzkoa.
  • 308/2005 Dekretua, Urriaren 18koa, Datu Pertsonaleetarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko 2/2004 Legea garatzen duena.

2. Administrazio Electronikoari buruzko berariazko araudia

Estatuko administrazioa

  • 59/2003 Legea (gazteleraz soilik), Abenduaren 19koa, Sinadura Elektronikoari buruzkoa.
  • 11/2007 Legea (gazteleraz soilik), Ekainaren 22koa, Herritarrak Zerbitzu Publikoetara Bitarteko Elektronikoz Sartzeari buruzkoa.

Euskal Autonomi Erkidegoko administrazioa

Azken eguneratzea: 2017/10/25